En skræddersyet løsning

Human Skills opererer på flere forskellige niveauer af rekrutteringsprocessen, og ikke alle virksomheders behov er ens.
Vi tilbyder derfor forskellige produktydelser, skræddersyet jeres behov.

Bliv klogere på vores proces.

Hos Human Skills benytter vi os af DISC-analyse og GIA-test som en naturlig del af vores rekrutteringsproces.

Produktydelser.

Vi kan tilbyde, at deltage i hele rekrutteringsprocessen, eller udarbejde en tilpasset rekrutteringsproces, hvor vi arbejder med i forskellige dele af tandhjulet.
Et design som iværksættes, når vi i fællesskab har kortlagt jeres virksomheds behov.

Executive Search er rekrutteringsløsningen for virksomheder, der søger kandidater på direktør- og VP-niveau. Gennem en diskret og fortrolig proces finder og motiverer Human Skills de rigtige kandidater med de rigtige kvalifikationer.

I Human Skills tror vi på, at identificering af styrker og begrænsninger i det tværfaglige og menneskelige samarbejde er vigtige for en langsigtet og vellykket rekruttering. Inden kontakten til kandidaterne udarbejder Human Skills derfor en tilbundsgående DISC-profil eller teamanalyse. Profilen afdækker lederens – eller ledergruppens – adfærd, værdier og motivation. Det er denne profil, som de kommende kandidater skal matches op imod, og profilen er derfor afgørende for, at virksomheden og kandidaten med succes kan arbejde sammen på tværs af kompetencer i fremtiden.

På samme måde sikrer analysen, at virksomheden er på forkant med fordeling af roller og potentielle udfordringer.

Først når analysen er udarbejdet, identificerer Human Skills de rigtige kandidater, fanger diskret deres interesse, motiverer dem og starter en fortrolig dialog med henblik på at sikre et optimalt kandidatmatch.

Tilkøb
Human Skills tilbyder forskellige former for tilkøb i forbindelse med Executive Search:
Onboarding og garanti. Hør nærmere om begge tilkøbsordninger i forbindelse med tilbuddet.

Search/Headhunting er en rekrutteringsproces, som går ud på at motivere kvalificerede kandidater på ledelses- eller specialistniveau til at skifte job.

Kandidaterne er i udgangspunktet godt tilfredse med deres nuværende stilling, og derfor ser de ikke et eventuelt stillingsopslag på jobsites. Kontakten – som af samme grund foregår direkte – er derfor en hårfin balance mellem diskretion og eksponering af virksomheden.

Human Skills har stor erfaring med at formidle kontakt mellem virksomheder og search emner.

Headhunting handler om personlige relationer og netværk. Og det handler om et specialiseret kendskab til den faggruppe og den branche, hvor behovet for den pågældende medarbejder er opstået.

Search er en fortrolig rekrutteringsproces, som tager udgangspunkt i en konkret stilling. En af fordelene ved metoden er, at virksomheden ikke eksponerer sit behov over for konkurrenter, potentielle investorer eller nuværende medarbejdere.

I Human Skills har vi stor erfaring med at udvælge ledere og specialister indenfor specifikke brancher og til virksomheder i alle størrelser.

Din garanti
Human Skills tilbyder en garantiordning ved Search/Headhunting. Hør nærmere om garantien i forbindelse med tilbuddet.

Selection er en rekrutteringsmodel med lidt større åbenhed. Her brander virksomheden sig også gennem eksponering af sin vækst.

Human Skills tilbyder et selectionforløb med en bredere tilgang til kandidaterne via annoncering efter aftale – afhængigt af diskretionsgraden. Vi foreslår annoncering på vores hjemmeside, på virksomhedens hjemmeside samt på forskellige udvalgte jobsites, alle steder med reference til Human Skills.

Selection er også med til at brande en virksomhed i vækst.

I et selectionforløb udarbejder Human Skills først en stillingsbeskrivelse. Herefter afdækker vi sammen med virksomheden kandidatprofilen og vedtager graden af åbenhed omkring rekrutteringsprocessen. Det indbefatter blandt andet en vurdering af, om der skal anvendes nogen form for annoncering, og hvilken information, de potentielle kandidater i første omgang skal have adgang til. Human Skills orienterer og interviewer interesserede og egnede ansøgere, som også gennemgår tests og analyser efter aftale.

Herefter udvælger Human Skills de mest interessante kandidater, som går videre i processen.

Det er muligt at kombinere Search og Selection, så både ansøgere og search emner bliver afdækket.

Din garanti
Human Skills tilbyder en garantiordning ved Selection. Hør nærmere om garantien i forbindelse med tilbuddet.

– Vi har værktøjerne!
Har I selv kandidaterne, men ønsker hjælp til at vurdere dem og begrænse antallet?

Så kan Human Skills være med til at sikre, at valget falder på den rigtige kandidat. Vi kan for eksempel være behjælpelig med interviews, tests og referencetagning:

 • Human Skills deltager i interviews.
 • Human Skills bidrager med tests/analyser, så kandidaternes adfærd, værdier og motivation (styrker og begrænsninger) bliver afdækket.
 • Human Skills bidrager med referencetagning – et utroligt vigtigt men ressourcekrævende parameter ved rekruttering.

Når Human Skills rekrutterer, bruger vi PPA (Person Profil Analysen).
Men vi bruger også PPA som et meget værdifuldt værktøj til fastholdelse, udvikling og ledelse af eksisterende medarbejdere i en virksomhed.

I Human Skills ved vi, at det ikke kun er vigtigt at belyse profil, motivation, styrker og begrænsninger i forbindelse med modtagelse af nye medarbejdere. Ved Hjælp af PPA synliggør Human Skills et roadmap, så virksomheden får indsigt og kan agere i forhold til den eksisterende arbejdskapital.

På baggrund af en personprofilanalyse tager Human Skills udgangspunkt i et eller flere af følgende områder:

 • Hvilke styrker og værdier bringer medarbejderen til organisationen?
 • Hvad er medarbejderens begrænsninger?
 • Hvad motiverer medarbejderen?
 • Udviser medarbejderen frustrationer i jobrollen?
 • I hvilken retning og hvor hurtigt kan medarbejderen udvikle sig?
 • Hvilke karriereveje vil være bedst for medarbejderen og for virksomheden?
 • Giver virksomheden medarbejderen lov til at bruge sine styrker?
 • Hvor vil det have størst effekt at sætte ind med investering i læring og udvikling?

”Succesen de første 100 dage er forudsætningen for succes i de næste 1000 dage”.

Med et onboarding forløb fra Human Skills sørger vi for at bygge bro mellem virksomheden og den nye medarbejder, så der både er fokus på de kortsigtede og de langsigtede mål i jobbet. Vi rydder vejen og sørger for, at der bliver holdt fokus på de opgaver, medarbejderen er hyret ind til at udvikle eller gennemføre. På den måde bliver ansættelsen en succes for både medarbejderen og virksomheden.

Onboarding forløbet kræver, at nærmeste leder deltager og er i tæt dialog, sparring og følger op på eventuelle udfordringer. Sammen arbejder vi blandt andet med opstart, 100 dages plan, kommunikation, strategi, beføjelser, ansvarsområder, trivsel, synlighed, muligheder og indhold i jobbet.

Vi følger op på:

 • Introduktion og opstart: Hvordan har introforløbet været, og er medarbejderen klædt på til næste fase?
 • 100 dages plan / roadmap. Sammen med nærmeste leder skal medarbejderen lave en 100 dages plan, så forventningerne er afstemt. Planen skal være konkret realistisk, klar og forståelig for begge parter. Planen indeholder indsats- og ansvarsområder, og sikrer initiativer fra medarbejderen. Planen styrer også tiden. Hver 14. dag bliver der fulgt op på planen sammen med nærmeste leder.
 • Medarbejderen laver en SWOT analyse i forhold til strategi og forretningsplan.
 • Hvordan er medarbejderens kompetencer og erfaringer bragt i spil?
 • Udfordringer og resultater fra hverdagen.
 • Er der fokus på faglig ledelse, driftsledelse, strategisk ledelse eller personaleledelse?
 • Kommunikation fra ledelse til medarbejderen. Er der et fælles mål?
 • Analyse af træningsbehov og identifikation af indsatsområder

Segmenter.

Hos Human Skills dækker vi en bred vifte af segmenter.

Generalist

Consumer/FMCG

Olie/Energi/Engineering

Rekrutteringsniveau

Har du spørgsmål?

Executive search

Gennem en diskret og fortrolig proces finder og motiverer Human Skills de rigtige kandidater med de rigtige kvalifikationer.

Headhunting

I Human Skills har vi stor erfaring med at udvælge ledere og specialister indenfor specifikke brancher og til virksomheder i alle størrelser.

Selection

Human Skills tilbyder et selectionforløb med en bredere tilgang til kandidaterne via annoncering efter aftale – afhængigt af diskretionsgraden.

Vi har alle de nødvendige kompetencer for at hjælpe din virksomhed på vej. Du skal ikke tøve med at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Hos Human Skills er rekruttering en seriøs, professionel, reel og effektiv proces, som udføres med personlighed og respekt for hele processen.

Copyright 2022 © Human Skills. Alle rettigheder forbeholdes.