PPA/DISC Profil – Human Skills

Person Profil Analyse (PPA/DISC) giver et meget præcist indblik i, hvilken foretrukken arbejdsstil den enkelte person har. Analysen kan bruges både ved rekruttering og ved assessment af nuværende medarbejdere.

Human Skills bruger oplysningerne til at matche den rigtige kandidat med jobbet, fordi analysen giver et grundigt indblik i blandt andet kandidatens fokus og motivation. Efter ansættelsen kan virksomheden desuden bruge analysen til at fokusere den videre træning og udvikling af medarbejderen.

Testresultaterne kan tilbagelæses med forskelligt fokus på den enkelte person:

  • Styrker og begrænsninger
  • Effektiv ledelse af personen
  • Analyse af træningsbehov
  • Karriereindikatorer
  • Den motiverende samtale

Men analysen kan også foretages afdelingsspecifikt:

  • Executive/management audit
  • Salgs audit
  • Teknisk og administrativt audit
  • Kundeservice audit
www.humanskills.dk