360 grader – Human Skills

Hvordan sikrer du dig, at dine ledere hurtigt kan udpege de områder, der bidrager til dårlig performance? Hvordan sikrer du dig, at lederne kan holde medarbejderne fokuserede? Og hvordan sikrer du, at du selv bruger den rette indsats til at lede dine topfolk?

360 giver lederen og virksomheden en objektiv skabelon til identifikation af de såkaldte performance gaps, udvikling af selvbevidsthed, selvsikkerhed og motivation – og forståelse for, hvordan den personlige effektivitet kan øges.

At modtage systematiseret feedback fra kolleger, medarbejdere og ledere er en virkningsfuld metode til at spotte hvor det halter med effektiviteten, samtidig med at du får identificeret hvor selvbevidste dine ansatte er, og forstår den virkning, de har på resten af organisationen.

360 skaber et miljø for konstruktiv og ærlig feedback, og sætter dine medarbejdere i stand til at forstå deres personlige indvirkning på virksomheden, identificere udviklingsområder og forbedre effektiviteten. Analysen gør det hurtigt og nemt at sammenligne kollegernes feedback med den enkeltes egen opfattelse af sine præstationer.

Ved hjælp af 360 graders analyseværktøjet kan du derfor lede dine underperformers mere stramt, og dermed frigøre tid til at lede andre medarbejdere. Du kan også udpege nøjagtigt de områder, du skal fokusere på, for at udvikle medarbejderne, lige som du kan bruge 360 til at opmuntre dine medarbejdere til større forståelse af deres individuelle bidrag til organisationen, og dermed få dem til at føle sig værdsatte og forbedre deres moral.

Følgende områder kan belyses i forbindelse med en 360 graders analyse:

 • Organisering
 • Planlægning
 • Samarbejde
 • Drive
 • Fremdrift
 • Problemløsning
 • Gennemslagskraft
 • Forretningssans
 • Visioner
 • Kommunikation
 • Indflydelse på andre
www.humanskills.dk