Human Skills Onboarding

”Succesen de første 100 dage er forudsætningen for succes i de næste 1000 dage”.

Med et onboarding forløb fra Human Skills sørger vi for at bygge bro mellem virksomheden og den nye medarbejder, så der både er fokus på de kortsigtede og de langsigtede mål i jobbet. Vi rydder vejen og sørger for, at der bliver holdt fokus på de opgaver, medarbejderen er hyret ind til at udvikle eller gennemføre. På den måde bliver ansættelsen en succes for både medarbejderen og virksomheden.

Onboarding forløbet kræver, at nærmeste leder deltager og er i tæt dialog, sparring og følger op på eventuelle udfordringer. Sammen arbejder vi blandt andet med opstart, 100 dages plan, kommunikation, strategi, beføjelser, ansvarsområder, trivsel, synlighed, muligheder og indhold i jobbet.

Vi følger op på:

  • Introduktion og opstart: Hvordan har introforløbet været, og er medarbejderen klædt på til næste fase?
  • 100 dages plan / roadmap. Sammen med nærmeste leder skal medarbejderen lave en 100 dages plan, så forventningerne er afstemt. Planen skal være konkret realistisk, klar og forståelig for begge parter. Planen indeholder indsats- og ansvarsområder, og sikrer initiativer fra medarbejderen. Planen styrer også tiden. Hver 14. dag bliver der fulgt op på planen sammen med nærmeste leder.
  • Medarbejderen laver en SWOT analyse i forhold til strategi og forretningsplan.
  • Hvordan er medarbejderens kompetencer og erfaringer bragt i spil?
  • Udfordringer og resultater fra hverdagen.
  • Er der fokus på faglig ledelse, driftsledelse, strategisk ledelse eller personaleledelse?
  • Kommunikation fra ledelse til medarbejderen. Er der et fælles mål?
  • Analyse af træningsbehov og identifikation af indsatsområder

På baggrund af ovenstående bliver der lavet et dybdeinterview med coachende tilgang samt efterfølgende opfølgning med eksempler fra hverdagen og 100 dages planen.

www.humanskills.dk