Executive Search

Executive Search er rekrutteringsløsningen for virksomheder, der søger kandidater på direktør- og VP-niveau. Gennem en diskret og fortrolig proces finder og motiverer Human Skills de rigtige kandidater med de rigtige kvalifikationer.

I Human Skills tror vi på, at identificering af styrker og begrænsninger i det tværfaglige og menneskelige samarbejde er vigtige for en langsigtet og vellykket rekruttering. Inden kontakten til kandidaterne udarbejder Human Skills derfor en tilbundsgående DISC-profil eller teamanalyse. Profilen afdækker lederens – eller ledergruppens – adfærd, værdier og motivation. Det er denne profil, som de kommende kandidater skal matches op imod, og profilen er derfor afgørende for, at virksomheden og kandidaten med succes kan arbejde sammen på tværs af kompetencer i fremtiden.

På samme måde sikrer analysen, at virksomheden er på forkant med fordeling af roller og potentielle udfordringer.

Først når analysen er udarbejdet, identificerer Human Skills de rigtige kandidater, fanger diskret deres interesse, motiverer dem og starter en fortrolig dialog med henblik på at sikre et optimalt kandidatmatch.

Tilkøb

Human Skills tilbyder forskellige former for tilkøb i forbindelse med Executive Search:

Onboarding og garanti. Hør nærmere om begge tilkøbsordninger i forbindelse med tilbuddet.

www.humanskills.dk