Facility Manager

Jeg var kandidat til stillingen, som Facility Manager hos en større dansk produktionsvirksomhed.
Ansættelsen blev gennemført af ekstern rekrutteringskonsulent, Peter Schrøder.

Hele forløbet var professionelt fra første interview med Peter Schrøder til afsluttende præsentation hos virksomheden.

Informationsniveau var meget højt, klart og forståeligt.

Interviews indeholdt en klar agenda og foregik i en uformel atmosfære.

Jeg fik en meget kvalificeret tilbagelæsning på mine analyser og tests, som gav anledning til dialog om min profil, adfærd, styrker, begrænsninger samt hvilke parametre der motiverer mig på kort og lang sigt.

Præsentation, information og viden om virksomheden var ærlig, saglig og gav et reelt billede af de personer, som var omkring stillingen samt virksomhedens kultur og værdier.
De samme oplevelser gjorde sig gældende ved interview 2 med Peter Schrøder samt ved de afsluttende præsentationer ved min nye og nuværende arbejdsplads.

Peter guidede mig igennem hele processen på en meget professionel måde og jeg kan kun ønske, at andre oplever en lignede rekrutteringsproces.

Med venlig hilsen

Facility Manager
Større dansk produktionsvirksomhed


← Tilbage til Alle Testimonials


 

www.humanskills.dk