Au2mate A/S

automate_logoHuman Skills og Au2mate har de sidste ni år indgået et særdeles værdifuldt samarbejde med henblik professionel og faglig sparring vedrørende rekruttering af dygtige og kompetente medarbejdere til vores virksomhed.

Au2mate er en virksomhed i sund udvikling og vækst og for os er det af afgørende betydning at vi ansætter medarbejdere, som besidder de helt rigtige kompetencer både fagligt og menneskeligt. Medarbejdere vi kan fastholde og udvikle til fordel for vores kerneopgave. Her forstår Human Skills, at tiltrække de rigtige kandidater med færdigheder og forståelse for vores kultur og værdier. Human Skills har fokus på høj faglighed, rettidig dialog og dokumenterbare resultater. Hver ansættelse grunder i en yderst kompetent og professionel rådgivning, som sikrer et hurtigt og effektivt rekrutteringsforløb.

På vegne af Au2mate giver jeg Human Skills de bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen

Carsten G. Jensen
Adm. Direktør og Ejer

Au2mate A/S


← Tilbage til Alle Testimonials


 

www.humanskills.dk